Studien är fullrekryterad

Om läkemedelsstudien GADinLADA

I läkemedelsstudien GADinLADA ges vaccination med GAD-alum (Diamyd®) direkt i lymfkörtel. Deltagarna ges även tillskott av D-vitamin i tablettform vid behov. Målsättningen är att undersöka hur behandlingen påverkar immunsystemet och kroppens produktion av insulin. Tidigare läkemedelsstudier i en stor grupp nyinsjuknade barn med typ 1-diabetes och LADA har visat att behandling med GAD-alum (Diamyd®) har en god säkerhetsprofil.

För mer information om studien, besök clinicaltrials.gov