GADinLADA Trial

Legemiddelstudie for
diabetesformen LADA

Diabetesvaksine testes

Målet med studien er å undersøke om vaksinen GAD-alum (Diamyd®), kombinert med tilskudd av D-vitamin, kan påvirke immunsystemet slik at ødeleggelse av de insulinproduserende cellene hindres, og din egen produksjon av insulin opprettholdes.

Vi søker deg som

  • Har fått diagnosen LADA i løpet av de siste 18 månedene
  • Har høye nivåer av antistoffet GADA (anti-GAD)
  • Ikke behandles med insulin
  • Er mellom 30-70 år

Hva innebærer studien?

En lege ved St Olavs Hospital vil undersøke deg og ta blodprøver for å finne ut om du oppfyller kravene for deltakelse i studien. Inkluderes du i studien, vil du først starte med å ta D-vitamin i tablettform. En måned senere vil du få en injeksjon av Diamyd® i en lymfeknute i lysken. Dette utføres av en erfaren radiolog (røntgenlege) ved St Olavs Hospital. Du vil få totalt tre injeksjoner, hver med én måneds mellomrom. D-vitamin skal tas i totalt fire måneder.

Fra du får den første injeksjonen av Diamyd® vil du følges opp regelmessig av lege og diabetessykepleier i 12 måneder. Totalt medfører deltakelse i studien 10 oppmøte-dager ved St Olavs Hospital. Det er frivillig å delta, det koster ingen ting og du kan når som helst trekke deg fra studien.

Er du interessert og kan tenke deg å delta?

Ingrid K Hals
Studiekoordinator, NTNU
Telefon: 73 41 22 07

Chandima Balasuriya
Ansvarlig lege, St Olavs Hospital